Ont​spoor​zoeken

ruimte buiten patronen betreden

Welkom

Ik ben geïnteresseerd in de spanning tussen regelen en bevrijden.
Als we dingen regelen, banen we paden. Dat is handig om vlot van a naar b te gaan.
Gebaande paden hebben de neiging om in te slijten. Je wijkt er dan moeilijk meer van af. Ook als dat wel zinvol zou zijn.
Buiten de orde van wat we hebben geregeld, vinden we de wildernis, onbekend terrein.

Ontspoorzoeken gaat over het herkennen van de gebaande paden, het erkennen van hun waarde, het opzoeken van hun grenzen, het verzamelen van moed, enthousiasme, vertrouwen en respect om een stap in de wildernis te zetten.

De dynamiek van bewegen in afgebakende patronen en ervan afwijken kan je terugvinden in jezelf en in onze interacties met ekaar.
En deze hangen samen.
In de cyclus, die in het voorjaar begint, beginnen we bij onze persoonlijke patronen.
In dialoog start het onderzoek in interactie met elkaar.

luisteren
aandacht
vertrouwen
doen  &  zijn
kennis & wijsheid
contact  &  de grens
moeite & moeiteloosheid
wachten  &  bewegen
ontmoeten

Achtergrond

Een aantal jaar geleden ben ik (behoorlijk noodgedwongen...) begonnen met het onder ogen zien van mijn eigen verwachtingen, overtuigingen en patronen. En sindsdien ben ik onder de indruk van de mogelijkheden en de vrijheid die ik ontdek om anders te doen, te voelen en te denken. Ik word daardoor een prettiger mens; ik hoop voor anderen, maar in ieder geval voor mezelf.

wieger de leur

wieger de leur

Ik word blij en enthousiast van dit onderzoek. De kringen die ik hierin betrek worden groter. Het is begonnen met het kijken naar mijn eigen gedachten, maar gaat door in hoe ik me verhoud tot mijn kinderen, mijn vrienden en - inderdaad - in de rij bij de kassa en op de fiets.
Er verandert van alles.
Tegelijk merk ik, dat het in professionele situaties heel makkelijk is bewusteloos mee te draaien in de gang van zaken die er al is.