Dialoog begeleiding

samen luisteren

Een dialoog is een bijeenkomst om met elkaar te luisteren.
Daarin verschilt een dialoog van gesprekken, die gevoerd worden om met elkaar te praten.

Ik ben enthousiast over het begeleiden van dialogen. Door het volgen van een paar heldere principes, verhogen we de kwaliteit van het gesprek en verdiepen de verbinding met elkaar.

Een dialoog voer je samen als je geïnteresseerd bent in wat er leeft, als je samen wil onderzoeken en als de uitkomst niet vast hoeft te staan. Doordat luisteren bij dialoog centraal staat ontstaat er verbinding tussen de deelnemers. Dit vormt de basis die de uitkomst draagt.

In een dialoog worden we uitgenodigd om persoonlijke ervaringen te delen. Het is verfrissend om je waardevolle menselijke beleving tot woord te laten komen op een plek waar die gehoord wordt.

Dialoogbegeleiding is zorgen voor de juiste voorbereiding en randvoorwaarden en de zorg voor het verloop. Daardoor ontstaat de ruimte voor diversiteit als rijkdom en de ruimte om elkaars perspectief te waarderen.
Als je merkt dat er geluisterd wordt, kan je nieuwe dingen zeggen. En als je gaat luisteren, kan je ook horen wat er níet gezegd wordt.

Dialoog bijvoorbeeld bij:

Innovatie

Teamontwikkeling

Multi stakeholders

Hoe werkt het?

Als je wilt weten of een dialoog past in jouw team of organisatie, is de eerste stap dat je me een mailtje stuurt. Of even belt (06-19047529).

Vooronderzoek

Daarna nemen we de tijd om na te gaan waar het over gaat. Dialoog is niet het antwoord op alles. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de betrokkenen bereid en in staat moeten zijn om samen iets te onderzoeken. En dat de uitkomst gerespecteerd kan worden.

De vraag

Het formuleren van de juiste vraag is belangrijk. Het is richtinggevend voor het onderzoek van de deelnemers aan de dialoog. Het vooraf verwoorden van de vraag is ook heel interessant, omdat daar vaak eigen aannames en bedoelingen naar boven komen.

De deelnemers

Wie doen er mee aan de dialoog? Voor de meeste vragen is het goed als iedereen gehoord kan worden; dat betekent dat de groep die samen een dialoog voert niet te groot moet zijn - ongeveer 7 mensen. Als er meer deelnemers zijn, is het goed om deze over verschillende groepen te verdelen.